Thank Urbain Vaes.
authorDavid Thompson <dthompson@vistahigherlearning.com>
Wed, 1 Nov 2017 17:40:22 +0000 (13:40 -0400)
committerDavid Thompson <dthompson@vistahigherlearning.com>
Wed, 1 Nov 2017 17:40:22 +0000 (13:40 -0400)
THANKS

diff --git a/THANKS b/THANKS
index 3c22472..e543e03 100644 (file)
--- a/THANKS
+++ b/THANKS
@@ -1,2 +1,3 @@
 Ben Sturmfels <ben@sturm.com.au>
 Vladimir Zhbanov <vzhbanov@gmail.com>
+Urbain Vaes <urbain@vaes.uk>